Month: October 2008

Октомври

…сигурно ще посетя някои от прожекциите. За повече информация относно Future Shorts можете да посетите страницата им в YouTube. Междувременно пратих втория вариант на пиесата, спрях за известно време работата върху книгата, пътувах насам-натам и така пропуснах участието в София Поетики, но пък днес се ангажирах с две други четения, пратих 10 стихотворения в Германия […]