Month: April 2007

Пишещи машини – І

Въпроси: Коя е най-простата пишеща машина? С най-малко елементи, с най-снети отношения, с най-малко букви, с опростена пунктуация, с обикновена двоична система?… А трябва ли пишещата машина задължително да се управлява? Трябва ли винаги да си има портиер? Това е един кратък вариант от въпроси; разширеният включва много повече учудване… Отговори: Последната част от всяко […]